Δικαστική Συμπαράσταση

Δικαστική Συμπαράσταση

Τι είναι η Δικαστική Συμπαράσταση; Σε περιπτώσεις διατάραξης σωματικών, ψυχικών ή/και πνευματικών λειτουργιών το άτομο τίθεται υπό Δικαστική...