IQ τεστ

IQ τεστ

Το IQ τεστ αξιολογεί τον δείκτη (Intelligence Quotient, IQ) ευφυϊας ενός ατόμου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Μπορεί να μετρηθεί με πολλές...