Τεχνικές διαχείρισης Στρες

Τι είναι το στρες;

Με τον όρο στρες, αναφερόμαστε σε καταστάσεις όπου ο οργανισμός εκτίθεται σε πρωτόγνωρες συνθήκες κατά τις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί με επαρκή τρόπο. Το στρες εμφανίζεται λόγω της διέγερσης του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος. Μακροπρόθεσμα αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να βλάψει οργανικά συστήματα όπως το γαστρεντερικό και το καρδιαγγειακό ή να οδηγήσει σε κάποια διαταραχή άγχους.  Για την αποτελεσματική διαχείριση είναι απαραίτητη η εκπαίδευση μέσω μίας σειράς ψυχοθεραπευτικών τεχνικών. 

Τι περιλαμβάνουν οι τεχνικές διαχείρισης;

1. Μείωση της διέγερσης: Το άτομο εκπαιδεύεται στην τεχνική της «προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης». Στόχος είναι η αποφόρτιση από υψηλά επίπεδα στρες πριν την έκθεση σε συνθήκες πίεσης ή στις καθημερινές δραστηριότηες. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση αυξάνει την αποτελεσματικότητα απόκρισης σε μη αναμενόμενες καταστάσεις. Σταδιακά βελτιώνεται και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος λόγω της μείωσης της υπερδιέγερσης.

2. Γνωστική αναδόμηση: Πολλές από τις στρεσσογόνες αντιδράσεις οφείλονται στο δυσλειτουργικό σύστημα πεποιθήσεων και τον διαστρεβλωμένο τρόπο αντίληψης. Το άτομο οδηγείται σε παρερμηνείες και καταστροφολογία με αποτέλεσμα όλες οι εμπειρίες να λαμβάνονται ως αρνητικές ή απειλητικές. Η γνωστική αναδόμηση βασίζεται στην παραδοχή ότι η νοητική λειτουργία επηρεάζει τα συναισθήματα και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά.  Συνεπώς, οι ενέργειες, με σκοπό την μείωση της αβεβαιότητας, βοηθούν στην μείωση του στρες.

3. Εκπαίδευση σε δεξιότητες συμπεριφοράς: Η διαχείριση στρες περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δεξιότητες όπως η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η διαχείριση του χρόνου, η διεκδικητική συμπεριφορά και η έκφραση επιθυμιών.

4. Προσεγγίσεις που στοχεύουν στην αλλαγή εξωτερικών ερεθισμάτων (περιβάλλοντος): Οι προηγούμενες τεχνικές έχουν ως στόχο την προσαρμογή και την διαχείριση μίας δεδομένης συνθήκης.  Σε κάποιες περιπτώσεις το περιβάλλον αποτελεί το ίδιο πηγή άγχους οδηγώντας το άτομο να διαιωνίζει το στρες. Οι αλλαγές μπορεί να σχετίζονται με το οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον, αλλά και με παρεμβάσεις στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

Related posts

Ψυχοσωματικά συμπτώματα

Δεν είναι λίγες οι φορές που όλοι μας έχουμε νιώσει δυσφορία, έντονη ενόχληση ή σωματικό πόνο χωρίς να ξέρουμε πού οφείλεται. Εκφράσεις όπως «έχω...

Κοινωνικό Άγχος

Κοινωνικό Άγχος

Τι είναι το Κοινωνικό Άγχος; Αν και η αμηχανία σε κοινωνικές περιστάσεις είναι αναμενόμενη, στο Κοινωνικό Άγχος, υπάρχει επίμονη και έντονη...

Posted
Μηχανισμός Φυγής ή Πάλης

Μηχανισμός Φυγής ή Πάλης

Τι είναι ο Μηχανισμός «Φυγής ή Πάλης»; Ως όρος η «Φυγή ή Πάλη» (Fight or Flight Response) χρησιμοποίηθηκε αρχικά από έναν Αμερικάνο φυσιολόγο. Ο...

Posted