Τεχνικές διαχείρισης Στρες

Τι είναι το Στρες;

Με τον όρο Στρες, αναφερόμαστε σε καταστάσεις όπου ο οργανισμός εκτίθεται σε πρωτόγνωρες συνθήκες κατά τις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί με επαρκή τρόπο. Εμφανίζεται ως αντίδραση λόγω της διέγερσης του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος. Μακροπρόθεσμα αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να βλάψει οργανικά συστήματα όπως το Γαστρεντερικό και το Καρδιαγγειακό ή να οδηγήσει σε κάποια διαταραχή Άγχους. Για την αποτελεσματική διαχείριση είναι απαραίτητη η εκπαίδευση μέσω μίας σειράς Ψυχοθεραπευτικών τεχνικών ενώ σε αυτό το στάδιο η Φαρμακευτική αγωγή δεν κρίνεται αναγκαία.

Τι περιλαμβάνουν οι Τεχνικές Διαχείρισης Στρες;

1. Μείωση της διέγερσης: Το άτομο εκπαιδεύεται στην Τεχνική της «Προοδευτικής Μυϊκής Χαλάρωσης». Στόχος είναι η αποφόρτιση από τα υψηλά επίπεδα Στρες, πριν την έκθεση σε συνθήκες πίεσης ή στις καθημερινές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση αυξάνει την αποτελεσματικότητα απόκρισης σε μη αναμενόμενες καταστάσεις. Σταδιακά βελτιώνεται και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος λόγω της μείωσης της υπερδιέγερσης. 

2. Γνωστική αναδόμηση: Πολλές από τις στρεσσογόνες αντιδράσεις οφείλονται στο δυσλειτουργικό σύστημα πεποιθήσεων και τον διαστρεβλωμένο τρόπο σκέψης/αντίληψης απέναντι σε μία κατάσταση. Το άτομο οδηγείται σε παρερμηνείες και καταστροφολογία με αποτέλεσμα όλες οι εμπειρίες να λαμβάνονται ως αρνητικές ή απειλητικές. Η γνωστική αναδόμηση βασίζεται στην παραδοχή ότι η νοητική λειτουργία επηρεάζει τα συναισθήματα και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά. Συνεπώς, οι ενέργειες, με σκοπό την μείωση της αβεβαιότητας, βοηθούν στην μείωση του στρες (εκλογίκευση κ.α.).

3. Εκπαίδευση σε δεξιότητες συμπεριφοράς: η διαχείριση στρες περιλαμβάνει και την εξάσκηση σε δεξιότητες όπως η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η διαχείριση του χρόνου, η διεκδικητική συμπεριφορά και η έκφραση συναισθημάτων/επιθυμιών.

4.Προσεγγίσεις που στοχεύουν στην αλλαγή εξωτερικών ερεθισμάτων (περιβάλλοντος): Οι προηγούμενες τεχνικές έχουν ως στόχο την προσαρμογή και την διαχείριση μίας δεδομένης συνθήκης.  Σε κάποιες περιπτώσεις το περιβάλλον αποτελεί το ίδιο πηγή άγχους οδηγώντας το άτομο να διαιωνίζει το στρες. Οι αλλαγές μπορεί να σχετίζονται με το οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον, αλλά και με παρεμβάσεις στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

Της Δρ. Τέσσας Χριστοδούλου, PhD, CPsych, AFBPsS, CSci

Related posts

Μηχανισμός Φυγής ή Πάλης

Μηχανισμός Φυγής ή Πάλης

Τι είναι ο Μηχανισμός «Φυγής ή Πάλης»; Ως όρος ο Μηχανισμός «Φυγής ή Πάλης (Fight or Flight Response), χρησιμοποιήθηκε αρχικά από έναν Αμερικάνο...

Posted
Αγοραφοβία

Αγοραφοβία

Τι είναι η Αγοραφοβία; Η Αγοραφοβία ανήκει στο φάσμα των Διαταραχών του Άγχους. Κυριολεκτικά αναφέρεται στον «φόβο της αγοράς», δηλαδή των...

Ψυχοσωματικά συμπτώματα

Δεν είναι λίγες οι φορές που όλοι μας έχουμε νιώσει δυσφορία, έντονη ενόχληση ή σωματικό πόνο χωρίς να ξέρουμε πού οφείλεται. Εκφράσεις όπως «έχω...

Κοινωνικό Άγχος

Κοινωνικό Άγχος

Τι είναι το Κοινωνικό Άγχος; Αν και η αμηχανία σε κοινωνικές περιστάσεις είναι αναμενόμενη, στο Κοινωνικό Άγχος, το άτομο διακατέχεται από επίμονο...

Posted