Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Τι είναι η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση;

Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, είναι μία μη επεμβατική εξέταση που διερευνά τις εγκεφαλικές λειτουργίες προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του ατόμου να ανταποκριθεί σε καθημερινές δραστηριότητες ρουτίνας. Μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην διαφοροδιάγνωση μεταξύ Νευρολογικών και Ψυχιατρικών διαταραχών ενώ χρησιμοποιείται ακόμα και σε δικαστικό πλαίσιο για την ικανότητα δικαιοπραξίας (Δικαστική Συμπαράσταση), σε περιπτώσεις Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων που απαιτείται αποζημίωση (ατυχήματα, αμέλεια) ή όταν περιπτώσεις απάτης σε βάρος ατόμων με νοητική δυσλειτουργία (εκμετάλλευση ηλικιωμένων κ.α.). Η αξιολόγηση αφορά τις λειτουργίες της μνήμης, της προσοχής/συγκέντρωσης, της λεκτικής ευχέρειας, των οπτικοχωρικών ικανοτήτων και των εκτελεστικών διεργασιών. Τέλος εξετάζεται ο προσανατολισμός στον τόπο και τον χρόνο. 

Ποια είναι η χρησιμότητά της;

Μέσω της Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης εντοπίζονται τα ελλείμματα, η φύση και η περιοχή μίας πιθανής εγκεφαλικής βλάβης. Το άτομο εξετάζεται προκειμένου να αξιολογηθεί με τον πιο λεπτομερή τρόπο η δυσλειτουργία που προκύπτει λόγω Ανοϊκών Συνδρόμων, Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης, Όγκων, Νευροεκφυλιστικών διαταραχών, Επιληψίας, Εγκεφαλικών (Ισχαιμικών ή Αιμορραγικών) Επεισοδίων, Λοιμώξεων ή Ανοξίας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται, για την διερεύνηση της ικανότητας διαχείρισης χρημάτων, την συνέχιση των σπουδών και την επιστροφή στην εργασία. Από τους σημαντικότερους λόγους υποβολής σε Νευροψυχολογική Αξιολόγηση αποτελούν τα ήπιας ή μέτριας βαρύτητας συμπτώματα νοητικής έκπτωσης προκειμένου το άτομο να προλάβει την νευροεκφυλιστική εξέλιξη κάποιας διαταραχής ή/και να ενταχθεί σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα Γνωστική Αποκατάσταση .

Αναλόγως των αποτελεσμάτων το άτομο παραπέμπεται για περαιτέρω εξέταση σε Ειδικό Νευρολόγο ώστε να δωθεί και η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Η έγκαιρη διάγνωση νοητικής δυσλειτουργίας οδηγεί πάντα σε καλύτερη πρόγνωση. Η νοητική έκπτωση οδηγεί στη μείωση της αυτονομίας του ατόμου, ενώ μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στα ευεργετικά αποτελέσματα των θεραπειών.

Στόχοι της Νευροψυλογικής Αξιολόγησης

Στόχος είναι η λεπτομερής εξέταση των γνωστικών ελλειμμάτων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεστ και ψυχοδιαγνωστικά εργαλεία. Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, κι εφόσον ενδείκνυται, ο ασθενής συμμετέχει σε πρόγραμμα Γνωστικής Αποκατάστασης, όπου κύριος στόχος είναι να εκπαιδευτεί σε στρατηγικές, που θα τον βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών και στην αύξηση της λειτουργικότητας του. Παράλληλα με την εκπαίδευση του ασθενούς, ο νευροψυχολόγος ενημερώνει, εξηγεί και υποστηρίζει τους συγγενείς στη σημασία των ελλειμμάτων αυτών στην καθημερινότητα του ασθενούς (επιστροφή στη δουλειά, ικανότητα για οδήγηση, κλπ) βοηθώντας τους να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην γνωστική αποκατάσταση του.

Τι περιλαμβάνει και ποια είναι η διάρκεια της;

Η μέση διάρκεια της κυμαίνεται από 2 ως και 3 ώρες και περιλαμβάνει την χορήγηση νευροψυχολογικών δοκιμασιών (τεστ) με την μορφή ερωτήσεων/ απαντήσεων. Η εξέταση ολοκληρώνεται πάντα σε μία επίσκεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις ο εξεταζόμενος απαντά προφορικά ενώ σε άλλες γραπτά. Οι δοκιμασίες έχουν στόχο την αξιολόγηση της εγκεφαλικής λειτουργίας και όχι των γνώσεων. Το γραφείο μας διαθέτει τις γνήσιες και πιο σύγχρονες δοκιμασίες Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης με ειδική άδεια από την Pearson Assessment, UK.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2310 286919, μέσω e-mail ή στην φόρμα επικοινωνίας του γραφείου

Related posts

Γνωστική Αποκατάσταση

Γνωστική Αποκατάσταση

Τι είναι η Γνωστική Αποκατάσταση; Η Γνωστική Αποκατάσταση είναι μία θεραπευτική, μη φαρμακευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση νοητικών...