Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Τι είναι η Νευροψυχολογική αξιολόγηση;

Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, είναι μία μη επεμβατική εξέταση που διερευνά τις εγκεφαλικές λειτουργίες προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του ατόμου να ανταποκριθεί σε καθημερινές δραστηριότητες ρουτίνας. Βοηθά στην διαφοροδιάγνωση μεταξύ νευρολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε δικαστικό πλαίσιο για την ικανότητα δικαιοπραξίας. Η αξιολόγηση αφορά τις λειτουργίες της μνήμης, της προσοχής, της λεκτικής ευχέρειας, των οπτικοχωρικών ικανοτήτων και των εκτελεστικών διεργασιών. Τέλος εξετάζεται ο προσανατολισμός σε τόπο και χρόνο.

Ποια είναι η χρησιμότητά της;

Μέσω της Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης εντοπίζονται τα ελλείμματα, η φύση και η περιοχή μίας πιθανής εγκεφαλικής βλάβης. Χρησιμεύει επίσης στην εξέταση της δυσλειτουργίας που προκύπτει λόγω Ανοϊκών συνδρόμων, Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης, Όγκων, Νευροεκφυλιστικών διαταραχών, Επιληψίας, Εγκεφαλικών Επεισοδίων, λοιμώξεων ή ανοξίας. Επιπλέον πραγματοποιείται, για την διερεύνηση της ικανότητας διαχείρισης χρημάτων, σπουδών και οδήγησης. Από τους σημαντικότερους λόγους, υποβολής σε Νευροψυχολογική Αξιολόγηση αποτελούν τα ήπια ως μέτρια συμπτώματα νοητικής έκπτωσης προκειμένου το άτομο να ενταχθεί σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα Γνωστική Αποκατάσταση και να δωθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή από τον Ειδικό Νευρολόγο. Η έγκαιρη διάγνωση νοητικής δυσλειτουργίας οδηγεί πάντα σε καλύτερη πρόγνωση. Η νοητική έκπτωση οδηγεί στη μείωση της αυτονομίας του ατόμου, ενώ μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην συμμετοχή του στις θεραπείες.

Στόχοι της Νευρολογικής Αξιολόγησης

Στόχος είναι η λεπτομερής διερεύνηση των γνωστικών ελλειμμάτων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεστ και εργαλεία. Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, κι εφόσον ενδείκνυται, ο ασθενής συμμετέχει σε πρόγραμμα Γνωστικής Αποκατάστασης, όπου κύριος στόχος είναι να εκπαιδευτεί σε στρατηγικές, που θα τον βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών και στην αύξηση της λειτουργικότητας του. Παράλληλα με την εκπαίδευση του ασθενούς, ο νευροψυχολόγος ενημερώνει, εξηγεί και υποστηρίζει τους συγγενείς στη σημασία των ελλειμμάτων αυτών στην καθημερινότητα του ασθενούς (επιστροφή στη δουλειά, ικανότητα για οδήγηση, κλπ) βοηθώντας τους να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην γνωστική αποκατάσταση του.

Τι περιλαμβάνει και ποια είναι η διάρκεια της;

Η μέση διάρκεια της κυμαίνεται από 2 ως και 3 ώρες και περιλαμβάνει την χορήγηση νευροψυχολογικών δοκιμασιών (τεστ) με την μορφή ερωτήσεων/ απαντήσεων. Η εξέταση ολοκληρώνεται πάντα σε μία επίσκεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις ο εξεταζόμενος απαντά προφορικά ενώ σε άλλες γραπτά. Οι δοκιμασίες έχουν στόχο την αξιολόγηση της εγκεφαλικής λειτουργίας και όχι των γνώσεων. Το γραφείο μας διαθέτει τις γνήσιες και πιο σύγχρονες δοκιμασίες Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης με ειδική άδεια από την Pearson Assessment, UK.

Που μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2310 286919, μέσω e-mail ή στην φόρμα επικοινωνίας του γραφείου

Related posts

Γνωστική Αποκατάσταση

Γνωστική Αποκατάσταση

Τι είναι η Γνωστική Αποκατάσταση; Η Γνωστική Αποκατάσταση είναι μία θεραπευτική, μη φαρμακευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση νοητικών...