Εγκεφαλικά επεισόδια

Τα εγκεφαλικά επεισόδια προκύπτουν λόγω αγγειακής βλάβης αν διακοπεί η παροχή αίματος (ισχαιμίας) ή αν υπάρξει αιμορραγία. Τα αίτια είναι πολλαπλά και σχετίζονται με υπέρταση, παχυσαρκία, καταχρήσεις, χοληστερόλη, κακή διατροφή, άγχος, σακχαρώδη διαβήτη και καρδιοαγγειακές παθήσεις. Αν και οι παραπάνω καταστάσεις δεν οδηγούν σε εγκεφαλικό επεισόδιο ωστόσο αποτελούν παράγοντες κινδύνου. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την περιοχή που έχει υποστεί την βλάβη, την σοβαρότητα και την ένταση του επεισοδίου.

Τα αιμορραγικά θεωρούνται βαρύτερα από τα ισχαιμικά καθώς έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω πίεσης του στελέχους του εγκεφάλου.  Τα ισχαιμικά οδηγούν σε προβλήματα όπως ημιπληγία, αφασία, αγνωσία, διαταραχές συνείδησης, νοητική δυσλειτουργία, παράλυση κ.α. Η διάγνωση γίνεται με νευρολογική εξέταση, μαγνητική και αξονική τομογραφία προκειμένου να διαχωριστεί το ισχαιμικό από το αιμορραγικό επεισόδιο αλλά και να αναδειχθούν οι ακριβείς περιοχές εγκεφαλικών βλαβών.

Η περιοχή που πλήττεται δεν μπορεί να λειτουργήσει οδηγώντας σε πολλαλά προβλήματα. Αυτά περιλαμβάνουν κινητικές διαταραχές, δυσκολίες στην κατανόηση ή παραγωγή λόγου, την μνήμη, την οπτική επεξεργασία, την προσοχή και συγκέντρωση, τις εκτελεστικές λειτουργίες και την επεξεργασία της πληροφορίας. 

Πώς βοηθά μία μη φαρμακευτική παρέμβαση;

Οι πιο συχνές δυσκολίες συναντώνται στη μνήμη. Αν και όλοι μπορεί να ξεχάσουν ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, κάτι σημαντικό που θα θέλουν να κάνουν και τη λίστα με τα ψώνια, κάποιες φορές η δυσλειτουργία είναι παθολογική. Ακολουθούν οι ελλείψεις στην προσοχή και τη συγκέντρωση που εμφανίζονται στην ανάγνωση εφημερίδας ή στο να παρακολουθήσει κάποιος τηλεόραση. Το άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ταυτόχρονα δύο διαφορετικές δραστηριότητες, δείχνει αδυναμία στη λήψη αποφάσεων αλλά και δυσκολία στην εκκίνηση γνώριμης δραστηριότητας. Ενδέχεται να διαταραχτεί και η οπτική επεξεργασία, με συμπτώματα θολής όρασης και δυσκολία στην αναγνώριση. Τέλος υπάρχει δυσκολία συμμετοχής σε μία συζήτηση λόγω αδυναμίας κατανόησης, εύρεσης της κατάλληλης λέξης ή στην επεξεργασία των πληροφοριών.

Εκτός από την φαρμακευτική αγωγή, προγράμματα Γνωστική Αποκατάσταση εφαρμόζονται με στόχο την νοητική ενδυνάμωση. Επίσης συμβάλλουν στην μείωση της δυσλειτουργίας και την αύξηση της ανεξαρτησίας του ασθενούς. Οι ελλείψεις συνδέονται με βλάβες τόσο στον φλοιό όσο και τον υποφλοιό του εγκεφάλου. Με την μεθοδική και συστηματική άσκηση των λειτουργιών που εκλείπουν δημιουργείται η βάση ακόμα και για ολική αντιστάθμιση. Ασθενείς που εμφανίζονται με υποκειμενικές ή αντικειμενικές νοητικές δυσκολίες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο είναι απαραίτητο να υποβληθούν σε Νευροψυχολογική Αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν οι ελλείψεις και να ακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης

Επιλέγετε πάντα Ψυχολόγους με ειδίκευση στην Νευροψυχολογία και εκπαιδευμένους στην Γνωστική Αποκατάσταση ώστε να εξασφαλίσετε την υψηλής ποιότητας παρεχόμενη υπηρεσία για τους οικείους σας.

 

Related posts

Νόσος Parkinson’s

Νόσος Parkinson’s

Νόσος Parkinson’s Η Νόσος Parkinson’s είναι μία νευροεκφυλιστική, μη ιάσιμη διαταραχή, που σχετίζεται με βλάβη σε μεταιχμιακές και...

Αφασικά σύνδρομα

Αφασικά σύνδρομα

Τι είναι τα Αφασικά Σύνδρομα; Τα Αφασικά Σύνδρομα οδηγούν σε δυσκολίες στην ομιλία, την απόδοση νοήματος, την παραγωγή, έκφραση και κατανόηση...

Νόσος Alzheimer’s

Νόσος Alzheimer’s

Τι είναι η Νόσος Alzheimer’s; Η Νόσος Alzheimer’s είναι μία νευροεκφυλιστική, μη ιάσιμη διαταραχή και η πιο συχνή μορφή άνοιας...