Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία;

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, είναι μία μη φαρμακευτική βραχείας διάρκειας παρέμβαση εστιασμένη στο παρόν. Έχει ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και θεραπεία ψυχικών διαταραχών. Το γνωστικό κομμάτι διερευνά τον τρόπο της ανθρώπινης σκέψης απέναντι στον εαυτό, τον κόσμο και το μέλλον. Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο της παρέμβασης, οι σκέψεις αλληλεπιδρούν με τα συναισθήματα και κατά συνέπεια με τον τρόπο συμπεριφοράς. Μέσω των συνεδριών το άτομο εντοπίζει και τροποποιεί τις διαστρεβλωμένες σκέψεις, προκειμένου να οδηγηθεί σε ωφέλιμες καθημερινές συμπεριφορές και παράλληλα να επιτύχει τους στόχους του.  

Σε ποιους απευθύνεται;

Κλινικές μελέτες αποδεικνύουν την υψηλή αποτελεσματικότητα της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, αναγνωρίζοντας την ως την παρέμβαση πρώτης εκλογής στην Κατάθλιψη, την Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, τις Κρίσεις πανικού , την Αγοραφοβίαην Ψυχογενής Βουλιμία,την Ψυχογενής Ανορεξία ,τα Ψυχοσωματικά συμπτώματα, σε εφήβους και ενήλικες.

Πώς λειτουργεί;

Στην πρώτη συνεδρία γίνεται λήψη ιστορικού. Ο θεραπευτής συλλέγει πληροφορίες για να εντοπίσει τους τομείς εμφάνισης των δυσκολιών. Κατόπιν ζητείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων που προσδιορίζουν ποικιλία συμπτωμάτων όπως Κατάθλιψη και Άγχος, επίσης εκτιμάται η βαρύτητα και η διάρκειά τους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διαχωρισμός των προβλημάτων, συναισθημάτων, σωματικών συμπτωμάτων και συμπεριφορών. Το άτομο μαθαίνει να αναγνωρίζει το πώς συνδέονται μεταξύ τους και πώς το ένα επηρεάζει το άλλο. Συνήθως εντοπίζεται μία αλληλουχία που εγκλωβίζει το άτομο σε φαύλο κύκλο, διαιωνίζοντας το πρόβλημα.

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει και δουλειά για το σπίτι (homework) μέσω καταγραφής σε ημερολόγιο, αναδόμησης δυσλειτουργικών πεποιθήσεων, κλιμακωτή έκθεση κ.α. Η προσέγγιση είναι συνεργατική. Ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος διαμορφώνουν μαζί το πλάνο βάση των αιτημάτων του δεύτερου. Στην πορεία της θεραπείας γίνεται επαναξιολόγηση της πορείας και των στόχων έως ότου ο θεραπευόμενος πετύχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Η εκπαίδευση στην αυτοβοήθεια διατηρεί την βελτίωση και μετά το τέλος της θεραπείας, ώστε ο ίδιος να γίνεται θεραπευτής του εαυτού του μελλοντικά.

Πόσο διαρκεί;

Η κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά και πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση. Ο συνολικός χρόνος εξαρτάται από το είδος του προβλήματος, τον ρυθμό που θέλει το άτομο να εργαστεί, την βαρύτητα αλλά και την χρονιότητα της κατάστασης. Η θεραπεία λήγει όταν επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το άτομο. Ο μέσος χρόνος κυμαίνεται από 8 ως 24 συνεδρίες.

Related posts

Γνωστική Αποκατάσταση

Γνωστική Αποκατάσταση

Τι είναι η Γνωστική Αποκατάσταση; Η Γνωστική Αποκατάσταση είναι μία θεραπευτική, μη φαρμακευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση νοητικών...