Γνωστική Αποκατάσταση

Τι είναι η Γνωστική Αποκατάσταση;

Η Γνωστική Αποκατάσταση είναι μία θεραπευτική, μη φαρμακευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση νοητικών ελλείψεων. Πραγματοποιείται μέσω δομημένων, λειτουργικών ασκήσεων, σε συνδυασμό με προγράμματα ρύθμισης της συμπεριφοράς. Οι ασθενείς εξασκούνται με δραστηριότητες οικολογικής εγκυρότητας για να διαχειριστούν νοητικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές λόγω εγκεφαλικής βλάβης ή κάκωσης. Τα είδη της θεραπείας διακρίνονται σε: 1. Επανορθωτική (restorative) και 2. Αντισταθμιστική (compensatory). Η αποτελεσματικότητά της βασίζεται στην δομή και τους στόχους που θα τεθούν στην αρχή για να αποκατασταθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι λειτουργίες που εκλείπουν ή να αναπτυχθούν μηχανισμοί εξισορρόπησης των βλαβών.

Πώς λειτουργεί;

Η συμμετοχή των ασθενών σε ατομικά προγράμματα Γνωστικής Αποκατάστασης συμβάλλει στην επανεκπαίδευση, ενδυνάμωση και την «εκγύμναση» των νοητικών διεργασιών. Μέσω της συνεχούς και δομημένης εξάσκησης, αντισταθμίζονται οι εγκεφαλικές βλάβες ενώ αυξάνεται σημαντικά η καθημερινή λειτουργικότητα. Μάλιστα ενθαρρύνεται ο συνδυασμός με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος λόγω της πλαστικότητάς του μπορεί να δημιουργήσει νέους νευρώνες, ενισχύοντας τις υπάρχουσες συνδέσεις με αποτέλεσμα την συνολική βελτίωση. Επιπρόσθετα, έχει επισημανθεί σε κλινικές μελέτες ότι οι ασθενείς που επιλέγουν τον συνδυασμό φαρμακοθεραπείας και νοητικής ενδυνάμωσης από τα πρώιμα στάδια, επιβραδύνουν σημαντικά την νευροεκφύλιση και έχουν καλύτερη πρόγνωση. 

Ποια είναι η διάρκεια;

Τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα και περιλαμβάνουν ασκήσεις μνήμης, μάθησης, αντίληψης, προσοχής, εκτελεστικών λειτουργιών και οπτικοχωρικών διεργασιών. Οι ασκήσεις διεξάγονται με χαρτί και μολύβι, ή με Η/Υ (πρόγραμμα Ostracon, RehaCom). Η διάρκεια των παρεμβάσεων ιδανικά θα πρέπει να είναι από 4 ως και 8 μήνες με 2 ή 3 εβδομαδιαιες συνεδρίες. Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να εξασκούνται καθημερινά και στο σπίτι με ασκήσεις που δίνονται από τον θεραπευτή. Πριν και μετά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις πραγματοποιείται Νευροψυχολογική Αξιολόγηση.

Σε ποιους απευθύνεται;

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή, στα πρώιμα ή μέσα στάδια της Νόσος Alzheimer’s, Νόσος Parkinson’s, με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Επιληψία, Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, Αφασικά σύνδρομα και Εγκεφαλικά επεισόδια.

Που μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2310 286919, μέσω e-mail ή στην φόρμα επικοινωνίας του γραφείου

Related posts