Τι είναι η Γνωστική Αποκατάσταση μέσω E-Mail;

H Γνωστική Αποκατάσταση μέσω E-Mail πραγματοποιείται μέσω ειδικά σχεδιασμένων δομημένων προγραμμάτων με ασκήσεις για ασθενείς με εγκεφαλική δυσλειτουργία. Στόχος είναι η αντιστάθμιση των νοητικών ελλείψεων και η επανεκπαίδευση αυτών που εκλείπουν,

Σε ποιους απευθύνεται;

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους όσους δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε έναν ειδικά εκπαιδευμένο Κλινικό Νευροψυχολόγο, είτε λόγω απόστασης είτε λόγω δυσκολίας μετακίνησης του ενδιαφερόμενου. Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες και τις δυσκολίες, διατηρώντας όμως πάντα το υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών το γραφείο μας παρέχει ασκήσεις Νοητικής Ενδυνάμωσης μέσω E-Mail σε εβδομαδίαια βάση. Η παρακολούθηση γίνεται τηλεφωνικά ή ιδανικά μέσω συνεδριών Skype. Είναι κατάλληλη για άτομα που αντιμετωπίζουν υποκειμενικά ή αντικειμενικά προβλήματα στην νοητική τους λειτουργία, έχουν τουλάχιστο 6 έτη βασικής εκπαίδευσης και διατηρούμενες τις σωματοαισθητηριακές τους ικανότητες (όραση, ακοή).

Για ποιο λόγο να ενταχθώ σε ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Με την συμμετοχή στα προγράμματα Νοητικής Ενδυνάμωσης το άτομο κινητοποιείται και εξασκείται μέσω δομημένων δραστηριοτήτων ώστε να αποκαταστήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις νοητικές λειτουργίες που εκλείπουν. Μέσω πρακτικών ασκήσεων και λειτουργικών οικολογικών δραστηριοτήτων ρουτίνας αυξάνεται η ανεξαρτησία, βελτιώνεται η διάθεση και κατά συνέπεια η ποιότητα ζωής του ατόμου.

Τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα;

Τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα και περιλαμβάνουν την αποστολή ασκήσεων με στόχο την νοητική ενδυνάμωση (μνήμης, προσοχής, λεκτικής ευχέρειας, οπτικής επεξεργασίας κ.α.) σε εβδομαδίαια βάση. Οι ασκήσεις είναι δομημένες και σχεδιασμένες ώστε το περιεχόμενό τους να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα του ατόμου και το εκπαιδευτικό του επίπεδο. Το υλικό ανανεώνεται συνεχώς και αποστέλλεται μέσω email ώστε να εκτυπωθεί και να χρησιμοποιηθεί.

Με ποιον τρόπο συμμετέχει ο φροντιστής στη διαδικασία;

Ο φροντιστής πραγματοποιεί τις ασκήσεις μαζί με τον ενδιαφερόμενο/ ηλικιωμένο και τον βοηθά όποτε χρειάζεται. Στην περίπτωση που ο δεύτερος βρίσκεται σε καλό επίπεδο και το επιθυμεί, μπορεί να ασχοληθεί με τις ασκήσεις μόνος του.

Είναι το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων εκατάλληλο για τον ηλικιωμένο που φροντίζω;

Πριν την αποστολή των ασκήσεων γίνεται Νευροψυχολογική Αξιολόγηση με εργαλεία σάρωσης και αποστέλλονται δοκιμαστικές ασκήσεις διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας.

Κι αν έχω απορίες σχετικά με την χορήγηση;

Οι ασκήσεις συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες. Παρόλα αυτά, αν προκύψει οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  

Σε τι διαφέρει από ένα Πρόγραμμα Γνωστικής Αποκατάστασης;

Προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε τα προγράμματα όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτά που εφαρμόζονται στο γραφείο. Ο στόχος μας είναι η κινητοποίηση μέσω χρήσης νοητικών ασκήσεων αλλά και η ενδυνάμωση που θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να αντισταθμίσουν και να μειώσουν τις ελλείψεις τους.

Πώς μπορώ να εγγραφώ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το κόστος εγγραφής στην υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail, στο 2310286919 ή στη Φορμα Επικοινωνίας του γραφείου .  

Related posts

Εγκεφαλικά επεισόδια

Εγκεφαλικά επεισόδια

Τα εγκεφαλικά επεισόδια προκύπτουν λόγω αγγειακής βλάβης αν διακοπεί η παροχή αίματος (ισχαιμίας) ή αν υπάρξει αιμορραγία. Τα αίτια είναι πολλαπλά...

Νόσος Alzheimer’s

Νόσος Alzheimer’s

Τι είναι η Νόσος Alzheimer’s; Η Νόσος Alzheimer’s είναι μία νευροεκφυλιστική, μη ιάσιμη διαταραχή και η πιο συχνή μορφή άνοιας...